Vanaf 1 juli zijn slachtoffers van seksueel geweld beter beschermd door de nieuwe Wet seksuele misdrijven, die nu ook is aangenomen door de Eerste Kamer. Er worden 25.000 politiemensen opgeleid voor de uitvoering van de wet en bij het OM worden 250 officieren van justitie opgeleid voor de behandeling van zedendelicten. Daarnaast wordt seksuele intimidatie in het openbaar en sexchatting strafbaar gesteld.

Slachtoffers van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag worden vanaf 1 juli beter beschermd door de nieuwe Wet seksuele misdrijven. Deze wet is onlangs aangenomen door de Eerste Kamer en zal van kracht worden. Hierdoor kunnen slachtoffers in meer gevallen aangifte doen van verkrachting en aanranding.

Om de uitvoering van de wet te waarborgen, zullen ongeveer 25.000 politiemensen worden opgeleid, waaronder intakemedewerkers op politiebureaus. Daarnaast zullen de komende jaren 250 officieren van justitie bij het Openbaar Ministerie worden opgeleid, waarvan een deel wordt ingezet voor de behandeling van zedendelicten.

Tijdens het debat in de Eerste Kamer heeft demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz benadrukt dat capaciteitsproblemen bij de politie en het OM niet mogen leiden tot vertraging in de behandeling van aangiften van zedendelicten. De senatoren hadden hierover zorgen geuit, maar Yeşilgöz heeft toegezegd hierop te letten.

Een belangrijk aspect van de nieuwe wet is dat seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag offline en online even strafbaar zijn. Vanaf 1 juli zal ook seksuele intimidatie in het openbaar strafbaar worden gesteld, evenals sexchatting. Bovendien zullen de maximumstraffen voor een aantal delicten worden verhoogd.

Al met al biedt deze nieuwe wet meer bescherming aan slachtoffers van seksueel geweld en geeft het duidelijkheid over wat wel en niet acceptabel is binnen onze samenleving.