Terms of Service

Welkom bij Vandaag112

Deze richtlijnen en regels zijn specifiek bedoeld voor content en inhoud op Vandaag112.nl

Bij toegang tot onze website gaan wij ervanuit dat je onze richtlijnen en regels hebt gelezen of akkoord gaat, stop direct met het gebruiken van onze diensten indien dit niet het geval is.

De volgende termen en logica worden toegepast op het eerstvolgende document. Termen zullen worden gebruikt in privacy statements en regels en richtlijnen danwel te benoemen Terms and Conditions, danwel te benoemen Terms of Service. Termen: "Je", "Jij", "U" worden verwezen naar U als lezer. De termen: "Wij", "We", "Ons", "Vandaag112" worden verwezen naar ons als bedrijf. Termen: "Partij" worden verwezen naar beide partijen, de lezer (U) en ons als bedrijf. Beide partijen stemmen in tot het gebruiken van services geleverd op digitale wijze binnen Vandaag112. Regels en richtlijnen dienen te worden gevolgd in samenwerking met wetten binnen Nederland.

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze digitale diensten. Door gebruik te maken van diensten via Vandaag112 gaat u akkoord met het gebruik maken van cookies, uw voorkeuren kunnen eenmalig worden aangegeven bij uw eerste bezoek aan onze digitale dienst. Bij een verzoek tot verwijderen van gegevens danwel Cookie data kan hiervoor worden ingestemd en heeft u het recht op inzage van uw data.

Onze online diensten maken gebruiken van Cookies met als reden: Gebruikersgemak voor u als bezoeker en voor ons als bedrijf op gebied van marketing en inzage op verkeer van en naar onze online diensten. Partners van Vandaag112 kunnen ook gebruik maken van cookies.

Licentie

Tenzij anders aangegeven, Vandaag112 en of andere licentiehouders behouden het recht tot intellectuele eigendommen voor bepaalde materialen die worden gebruikt op Vandaag112. Alle intellectuele rechten zijn gereserveerd. Eigendommen mogen worden gebruikt met bronvermelding (Vandaag112.nl) danwel de bronvermelding aangegeven bij grafische vormgevingen. Zie copyright icoon in blog. Bronvermelding moet zichtbaar zijn ten alle tijden wanneer het eigendommen getoond wordt.

Niet toegestaan is:

Deze regels en richtlijnen gaan in vanaf het moment van publiceren. (27-05-2022 12:55)

Indien delen van onze online diensten inhoud van derden bevatten of eigen inbreng in vormen van commentaar worden deze niet gecontroleerd of bekeken. Vandaag112 is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

Vandaag112 behouden het recht tot het bewerken danwel verwijderen van commentaar indien deze niet binnen onze richtlijnen vallen, richtlijnen beschreven in onderstaand tabel.

U als gebruiker zal geen inhoud toevoegen dat niet voldoet aan de volgende eisen:

Bij het plaatsen van commentaar geeft u automatisch aan op de hoogte te zijn van onze gestelde eisen. Vandaag112 behouden ten alle tijden het recht tot het bewerken danwel verwijderen van uw inhoud zodra deze niet voldoet aan onze gegeven eisen.

Doorsturen naar ons material

De volgende organisaties zijn uitgezonderd van regels en richtlijnen als het gaat om doorsturen danwel linken naar material van Vandaag112

Deze organisaties mogen doorlinken naar onze startpagina danwel onze artikelen wanneer de link: (a) niet onderschept wordt door advertenties of traceerders; (b) niet een ongeldige samenwerking promoot; en (c) enig vorm van connectie heeft met de inhoud van de derde partij.

De volgende organisaties of individuen kunnen recht hebben op het doorsturen naar onze materialen in overleg:

Wij zullen linken toestaan wanneer: (a) de link niet ons in gevaar brengt op gebied van traceerders; (b) de organisatie geen verkeerde intenties heeft tegenover ons; (c) enig vorm van correcte connectie heeft met de inhoud van de derde partij; en (d) de link geen ongewenste situatie veroorzaakt met ons bedrijf en onze services.

Reservering van rechten

Wij behouden het recht tot het annuleren van toestemming tot het doorsturen van links en content. Wanneer u niet voldoet aan onze eisen, behouden wij het recht tot het annuleren van de toestemming.

Wij behouden het recht om onze richtlijnen danwel content aan te passen. Het is uw verantwoordelijkheid als lezer danwel gebruiker om op de hoogte te blijven van onze regels en richtlijnen.

Wij behouden het recht om ons eigen materiaal aan te passen danwel inhoud van derden te bewerken of te verwijderen wanneer deze niet voldoet aan onze gegeven eisen.

Wij behouden het recht tot het wijzigen van deze voorwaarden danwel regels en richtlijnen op elk gegeven moment.

Contact

Indien u vragen heeft of onzeker bent over de inhoud van onze richtlijnen of de inhoud op onze digitale diensten, neem contact op via ons contact formulier op onze website.

Disclaimer

Vandaag112 is niet verantwoordelijk voor enig vorm van schade veroorzaakt door het gebruiken van onze diensten. Bij het gebruik maken van onze diensten gaat u akkoord met deze stelling.

Bij het gebruik maken van onze diensten gaat u akkoord met de algemene regels en richtlijnen van Vandaag112.

Loading...